Om oss

- Certifierad Grön flagg förskola sedan 2012.
- Sedan 2013 har vi arbetat med att i största mån få en sockerfri förskola.
- Sedan 2014 har vi arbetat med att i största mån göra barnens miljöer giftfria. För mer info läs fliken miljöarbete.

Aktuell information

20/2 Trollebo stänger 16.15 för personalmöte 
 
Föräldraenkäten med resultat finns under fliken "Dokument" mappen "Allmän info" och filen heter Trollebo-Föräldrar-Förskola    
 
          


Välkomna till Trollebo Förskola i 
Trollbäcken - Tyresö
   

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola i Trollbäcken som drivs i föräldrakooperativ form. Vår verksamhet baseras på att barnet ses som kompetent och nyfiket. Pedagogerna ser sig själva som medforskare tillsammans med barnet genom att inte ge färdiga svar utan istället finnas med som ett stöd för barnet när det funderar på hur det kan lära sig förstå olika sammanhang. I våra miljöer har vi  många olika slags material att arbeta med, men få "färdiga" leksaker. På så sätt utvecklas barnens fantasi, uppfinningsrikedom och självständighet.

Vårt arbetssätt och projekten med barnen utgår alltid från barnens lust och intressen.


Vi har ett ständigt pågående miljöarbete och vi strävar efter att hela tiden vara uppdaterade när det gäller vad vi serverar barnen för måltider samt hur vi kan förbättra barnens inne och utemiljöer. Vårt miljöarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Genom att barnen får upptäcka alla möjligheter som naturen kan ge oss i vardagen  ger vi  barnen en vägledning till hur vi kan  skapa ett hållbart samhälle tillsammans.


                         
      
 

                          Hur uppfattar föräldrarna Trollebo?

“Att vara en del av Trollebos föräldrakooperativ är det absolut bästa jag kan ge mitt barn i form av barnomsorg”

“Underbart att man själv som förälder någon gång får gå in och ta jour. På detta sätt får man verkligen se barnens vardag”

Samspelet mellan föräldrar och pedagoger skapar en starkare form av gemenskap. Det är väldigt stor skillnad från kommunala förskolan som vi också har lång erfarenhet av”

“Det bästa med Trollebo är Pedagogerna!! Deras glöd, arbetsglädje, nyfikenhet, kreativitet och lyhördhet. Hur de tar sig an utmaningar.”