Aktuell information


16/4 APT, Trollebo stänger 16.15

Mitt i Tyresö 20170207

          


Välkomna till Trollebo Förskola i Trollbäcken - Tyresö
En giftfri förskola i föräldrakooperativ form
   

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola i Trollbäcken som drivs i föräldrakooperativ form. Det innebär att det är föräldrarna som tillsammans tar hand om och driver den förening som äger Trollebo. Verksamheten bygger på samhörighet, delaktighet och ansvar, vilket samtidigt ger en möjlighet att påverka barnens vardag och miljö.Tillsammans med pedagogerna arbetar föräldrarna för att utforma en så bra förskola som möjligt för barnen. Trollebos verksamhet baseras på att barnet ses som kompetent och nyfiket. Pedagogerna ser sig själva som medforskare tillsammans med barnet genom att inte ge färdiga svar utan istället finnas med och stötta barnet i dess utforskande, teorier och idéer. I våra miljöer har vi  många olika slags material att arbeta med och miljöerna är uppbyggda utifrån barnens intressen och tillsammans med barnen för att uppmuntra och utveckla lärande under hela dagen. 

Vårt arbetssätt och projekten med barnen utgår alltid från barnens lust och intressen, samtidigt som de uppmuntrar barnen till självständighet, nyfikenhet, lärande, utveckling och samspel, med andra barn och med pedagogerna.Hur uppfattar föräldrarna Trollebo?

“Att vara en del av Trollebos föräldrakooperativ är det absolut bästa jag kan ge mitt barn i form av barnomsorg”

“Underbart att man själv som förälder någon gång får gå in och ta jour. På detta sätt får man verkligen se barnens vardag”

Samspelet mellan föräldrar och pedagoger skapar en starkare form av gemenskap. Det är väldigt stor skillnad från kommunala förskolan som vi också har lång erfarenhet av”

“Det bästa med Trollebo är Pedagogerna!! Deras glöd, arbetsglädje, nyfikenhet, kreativitet och lyhördhet. Hur de tar sig an utmaningar.”