Kooperativet‎ > ‎

Jour på Trollebo

När du jourar placerar vi dig på den avdelningen som passar bäst för dagen. Det är inte säkert att det blir på den avdelningen pedagogen är frånvarande på eller där ditt barn går.

Vad är jourens uppgift:

Var rörlig, lyhörd och flexibel på avdelningen. Fråga om du är osäker och hjälp till där det behövs. Försök att ha överblick över hela avdelningen. Det är pedagogerna som är arbetsledare och startar aktiviteter med barnen. Tänk på att det är barnens och pedagogernas arbetsmiljö. Var rädd om det materialet som finns och begränsa användandet för barnen om de frågar dig, det de använder används med måtta tänk, på att det är många barn och det ska räcka länge.

Förhållningssätt:

  • Läs igenom avdelningens rutiner och förhållningssätt. Läs också avdelningens krispärm.
  • Läs noga igenom hur en utrymning vid brand går till. Det hittar du i krispärmen på avdelningen
  • I avdelningspärmen hittar du barnens och pedagogernas kontaktuppgifter.
  • Inget spring och sportutövande inne.

  • Ljudnivån på en acceptabel nivå.

  • Barnen plockar undan det de påbörjat innan ny sak/aktivitet plockas fram.

  • Alltid handtvätt efter toalettbesök, blöjbyte och innan mat.

  • Ingen lek där kläderna hänger.

  • Använd mobiltelefonen så lite som möjligt.

Vad förväntas av dig som jourar, vilket ansvar har du:

Du ska inte behöva vara själv med barnen förutom korta stunder för exempelvis toalett besök för pedagogen. Om ett barn kommer fyll i på listan, om ett barn går hem under den korta tiden, stryk barnet på listan, om du är osäker så be föräldern vänta till pedagogen kommer tillbaka. Du måste vara helt säker på vem som hämtar barnet innan du får släppa hem dem, är det någon annan än föräldern som hämtar, be dem vänta tills pedagogen är tillbaka.

Blöjbyten och toalettbesök ansvarar pedagogerna för i första hand. Är det ett barn du känner och som känner dig och det är ok för både barnet och dig så är det ok att hjälpa till med detta också.

Du ska aldrig behöva vara själv ute med en större barngrupp. Det ska alltid finnas ordinarie pedagoger med eller vikarier som känner barnen. I samråd med pedagogerna på avdelningen, där du har fått tydliga direktiv vad som förväntas av dig, kan du vara ute med en mindre grupp barn, du bedömer hur många du har möjlighet att ansvara för.

Jourrutiner på Trollebo:

1:a jour – Ersätter sjuk personal nummer 1. Vid personalmöten stänger Trollebo kl 16.15. 1:a jouren ska vara på plats senaste 16:00 för att ta de barn som är kvar så att pedagogerna kan starta mötet i tid.

2:a jour – Ersätter sjuk personal nummer 2. 2:a jour är INTE ersättare för en 1:a jour som ”inte kan”.

3:e jour – Kallas in i yttersta nödfall om fler i personalen är sjuka.


Jour = Arbetsplikt

Jourdag innebär att man ska vara beredd på att rycka in och arbeta. Man skall som förälder räkna med att få arbeta på Trollebo på sin jourdag.

Att ett barn/flera barn i hemmet är sjuka eller att den ena föräldern är bortrest är inte ett legitimt skäl till att inte joura. Detta gäller även för 2:a jouren och 3:e jouren.Comments