Miljöarbete
Vi har ett ständigt pågende miljöarbete. Vi strävar efter att hela tiden vara uppdaterade när det gäller vad vi serverar barnen för måltider samt hur vi kan förbättra barnens inne och utemiljöer. Vill ni veta mer om vår mat klicka på fliken Vårt kök.

Vårt miljöarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Genom att barnen får upptäcka alla möjligheter som naturen kan ge oss i vardagen ger vi barnen en vägledning till hur vi kan skapa ett hållbart samhälle tillsammans.

Sedan 2012 är vi en Grönflagg förskola. Vi strävar efter att barnen ska få en insikt i hur man tar hand om miljön och se sin egen del i vårt kretslopp. Vi får in detta genom att: kontinuerligt gå till återvinningen, använda oss av vår kompost, vi matavfallssorterar och sopsorterar tillsammans med barnen. I skapande miljöerna använder vi oss i största mån utav material som kan källsorteras och mycket av materialet i våra ateljéer kommer från vår natur.


I vår utemiljö har vi bärbuskar, äppelträd och päronträd som vi lockar barnens nyfikenhet till frukt och bär med. Vi odlar även grönsaker och kryddor ute på gården som barnen får hjälpa till att sköta om och vår kock använder sig utav det i sin matlagning. 

Genom vår varierande utemiljö får barnen en upplevelse av årstidernas variation och har tillgång till material som inbjuder till att utforska och samspela med naturen och  sin omgivning.

Sen 2014 har vi utökat vårt miljötänk genom att börja matavfallssortera. Genom biologisk behandling omvandlas matavfallet till biogas och biogödsel. Vill ni läsa mer om fördelarna med att matavfallssortera klicka här.


I vår innemiljö arbetar vi kontinuerligt för att göra barnens miljö så giftfri som möjligt. Under 2014 började vi att se över hur vi kan minska barnens exponering utav skadliga kemikalier. Detta ledde till att vi hämtade inspiration från Naturskyddsföreningen och började kemikalieinventera barnens inne och utemiljöer.  

Miljöarbetet i vår inne och ute miljö är ett ständigt pågående arbete och vi strävar efter att hela tiden öka vår medvetenhet.

läs mer om att giftbanta förskolan här.