Ansök till Trollebo TA BORT FLIK

Förskolan Trollebo tar emot barn från ett år upp till sex års ålder. Förskolan strävar efter att ha en så bra sammansättning som möjligt på barngrupperna ålders- och könsmässigt. Intag sker i huvudsak på hösten, men även vid behov under andra tidpunkter på året. 

För att ställa ert barn i kö så registrera er via kommunens kösystem - Ansökan förskoleplats sök på "trollebo" i fritextfältet för att slippa bläddra.


Vill du veta mer om vad det innebär att vara en del av Trollebo eller ställa ditt barn i kö?
Trollebos rekryteringsgrupp avsvarar för intressekön och svarar gärna på dina frågor och kan berätta mer om vad det innebär att vara delaktig i ett föräldrakooperativ. Vi ordnar även regelbundna öppet-hus-dagar där man är välkommen att träffa alla pedagoger, visas runt i lokalerna och få en inblick i den dagliga verksamheten. 
På sidan Pedagogik och verksamhet finns information om hur du som förälder få fortlöpande uppdateringar om ditt barns verksamhet och utveckling på Trollebo. 

Vill du veta mer om den pedagogiska verksamheten?
Yvonne Nygren är förskolechef och hon svarar gärna på era frågor gällande den dagliga pedagogiska verksamheten. 

Yvonne kan också berätta mer om Reggio Emilia-pedagogiken och hur den influerar arbetet på Trollebo.

Telefonnummer: 08-7120987

Telefontid 12.00 – 14.00


E-postadress:forskolechef@trollebo.org


Adress: 

Trollebo Förskola

Ängsvägen 36B
135 53 Tyresö


Comments