Reggio Emilia på Trollebo

                    
    

Målet för verksamheten på Trollebo är att barnen på ett lustfyllt sätt ska få möjlighet att utvecklas, lära, utmanas, upptäcka och utforska. Vi arbetar och inspireras av Reggio Emilia pedagogiken och arbetar projektinriktat och med synsättet att alla barn är kompetenta och besitter en vilja och ett driv att lära sig om och av omvärlden, under hela dagen . Vi utgår från det enskilda barnet och dess lust och intresse. Vi ställer öppna frågor och ger inte färdiga svar, utan möjlighet att utforska olika svar på egna frågor. Vi vuxna är där som ett stöd till barnet som medupptäckare och medforskare i teorier och kunskaper. På Trollebo utgår pedagogerna från barnens intresse och utformar dagen och verksamheten efter det.