Om Reggio Emilia pedagogik

"Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. I staden Reggio Emilia i norra Italien har en pedagogisk filosofi utvecklats på de kommunala förskolorna under snart femtio år. Det är en barnsyn och människosyn snarare än en pedagogisk inriktning. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska bli en demokratisk praktik för såväl barnen som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på."

"Reggio Emilias pedagogiska filosofi"

Hur arbetar vi på Trollebo utifrån Reggio Emilia?

Målet för verksamheten på Trollebo är att barnen på ett lustfyllt sätt ska få möjlighet att utvecklas, lära, utmanas, upptäcka och utforska. Vi arbetar och inspireras av Reggio Emilia pedagogiken. Vi arbetar projektinriktat med synsättet att alla barn är kompetenta och besitter en vilja och ett driv att lära sig om och av omvärlden, under hela dagen . Vi utgår från det enskilda barnet och dess lust och intresse. Vi ställer öppna frågor och ger inte färdiga svar, utan möjlighet att utforska olika svar på egna frågor. Vi vuxna är där som ett stöd till barnet som medupptäckare och medforskare i teorier och kunskaper.