3-4 år Flöjten

Hur arbetar vi på Flöjten?
På Flöjten fortsätter vi med arbetet som startades på Dragspelet. Vi fortsätter att utmana barnen och ge dem möjlighet till ytterligare erfarenheter, kunskaper och kunnande. Vi arbetar med barnens lärande under hela dagen och utifrån deras lust, intresse och kunskap. Vi arbetar mycket med gruppstärkande aktiviteter där jag:et samspelar med vi:et så att alla ska känna en delaktighet och en trygghet i gruppen. Vi arbetar i mindre grupper under hela dagen för att minska antalet relationer för barnen utifrån Skolverkets direktiv om minskade
 barngrupper. I projektet lyfter vi fram barnens olika sidor, kunskaper och intressen och försöker tillsammans med barnen att hitta en gemensam grund att stå på och utgå ifrån. Miljöerna på Flöjten anpassas och förändras utifrån det pedagogerna ser i barnens lek, samspel och kommunikation. 

                                    
                       
                                                                                          
 
"Hur känns vattnet?"

              "Var bor myrorna?"


Comments