4 år Fiolen

Hur arbetar vi på Fiolen?
På Trumpetens röda avdelning går barnen som precis kommit upp från Flöjten. På Trumpeten arbetar vi utifrån tankesättet "Det vi gör inne kan vi göra ute och tvärtom". Färgen som målas med inomhus, kan också tas ut. Naturmaterial som hittas och används utomhus kan också tas med in på avdelningen och användas i barnens alster eller som lekmaterial. När pedagogerna pratar om miljön med barnen så är fokuset lika viktigt på innemiljön som utemiljön. I utemiljön i skogen arbetar vi mycket med bokstäver, att räkna och olika djur. Vi använder natur som vår lärobok och barnen erbjuds att samspela i en annan miljö än den som är på förskolan.             

      
"Kan du hitta en kort kotte? Hur ser en lång kotte ut?"

"Vad har du för siffra på din väst? Kan du hitta en väst med lika många prickar som din siffra?"


Comments