1-2 år Trumman

Hur arbetar vi på Trumman?
På Trumman arbetar vi mycket med att barnen ska kunna utveckla en tilltro till sig själva så finns det mesta materialet framme och på barnens nivå. Vi strävar efter att barnen ska få utforska olika material, tekniker och hitta samspel med varandra. Det är för oss viktigt att alla barnen får möjlighet att testa allt fler än en gång för att på det sättet uppnå en känsla av “Jag Kan”. På Trumman arbetar vi utifrån ett tankesätt där vi vill ge barnen den tid de behöver för att kunna erövra nya kunskaper. Vi ser hela dagen som ett nytt tillfälle till kunskap och lärande, oavsett om vi är i hallen och klär på oss, om vi sitter vid matbordet och ska lägga upp maten eller om vi arbetar i projektet. Barnen lär under hela dagen och det är vårt jobb att dokumentera det lärandet. För att kunna ge barnen möjlighet att lyckas, lära och utvecklas så måste miljön vara utformad för att bjuda in till detta. Då miljön har en stor inverkan på barnens lärande och därför är miljön inne på Trumman ständigt föränderlig och utgår alltid från barnens lust, behov och intressen. På Trumman går de allra yngsta barnen.
                            "Vem är längst?"
"Om vi byter plats, vem är längst då?"

"Hur många kastanjer har vi?"
"Vilket är längst, raden med kastanjer eller lövet?"