1 - 3 år Trumman

På Trumman utgår pedagogerna från barnens intresse och utformar dagen och verksamheten efter det. För att barnen ska kunna utveckla en tilltro till sig själva så finns det mesta materialet framme och på barnens nivå. Vi strävar efter att barnen ska få utforska olika material, tekniker och hitta samspel med varandra. Det är för oss viktigt att alla barnen får möjlighet att testa allt fler än en gång för att på det sättet uppnå en känsla av “Jag Kan”. På Trumman arbetar vi utifrån ett tankesätt där vi vill ge barnen den tid de behöver för att kunna erövra nya kunskaper. Miljön har en stor inverkan på barnens lärande och därför är miljön inne på Trumman ständigt föränderlig och utgår alltid från barnens lust, behov och intressen. På Trumman är barnen mellan 1-3 år gamla.

                                                          
                            "Titta dom flyger"                                               "Många löv"                                                  

                                                                    
                                                             "Pyttepytte löven"                        "Kan löven flyga inne också?" "Oj oj, massa löv"