2 - 4 år Flöjten

På Flöjten arbetar pedagogerna utifrån barnens lust och intressen. Miljöerna anpassas och förändras utifrån det pedagogerna ser i barnens lek, samspel och kommunikation. Miljön på Flöjten är inbjudande, både till lek och aktivitet. Gruppstärkande lekar där pedagogerna uppmuntrar och stöttar barnen i att bygga och fördjupa sina relationer är en del av den dagliga verksamheten. Pedagogerna på Flöjten arbetar ofta i mindre grupper för att bygga vidare på arbetet som startas på Trumman, att ge barnen den tid de behöver för att kunna erövra nya kunskaper, testa nya material och tekniker. Att få barnen delaktiga i verksamheten är viktigt för oss. På Flöjten är barnen 2-4 år.
    

                                            
                                           
                                                                   Arbete med lera                                "Vad kan vi göra med sommaruppgiften?"
                                                                                                                                                                               
                                                    
                                           
   
   
                                                      
                                         
               "rockar sockorna" 
 För att vi alla är olika men ändå lika mycket värda!