4 - 5 år Trumpeten Röd och Blå

På Trumpeten arbetar pedagogerna mycket utifrån tankesättet "Det vi gör inne kan vi också göra ute och tvärtom". Färgen som målas med inomhus, kan också tas ut. Naturmaterial som hittas och används utomhus kan också tas med in på avdelningen och användas i barnens alster eller som lekmaterial. När pedagogerna pratar om miljön med barnen så är fokuset lika viktigt på innemiljön som utemiljön. Barnen blir erbjudna att utforska, upptäcka och uppleva olika miljöer och vad man kan använda för material i de olika miljöerna på en daglig basis. Målet är att få nyfikna och kunniga barn, som inspirerar varandra och sin omgivning. För att uppnå det så arbetar pedagogerna mycket med gemenskap, samspel och hur man är en bra kompis. Barnens ålder är 4 - 5 år och barnen är uppdelade utifrån sin ålder på 2 separat avdelningar, Trumpeten Röd och Trumpeten Blå.                                                                         
                                                                                                                                                   "Kan vi räkna kottarna?"              "Vi kanske kan gunga tillsammans?"