5 år Saxofonen

Hur arbetar vi på Saxofonen?
På Trumpetens blåa avdelning går de allra äldsta barnen på Trollebo och arbetet på avdelningen har ett stort fokus på förberedelser inför förskoleklass. Barnen arbetar mycket med bokstäver, siffror, samspel och utepedagogik. Barnen spenderar antingen förmiddagen inne och eftermiddagen ute eller tvärtom. Barnen blir erbjudna att utforska, upptäcka och uppleva olika miljöer och vad man kan använda för material i de olika miljöerna på en daglig basis. Målet är att få nyfikna och kunniga barn, som inspirerar varandra och sin omgivning. För att uppnå det så arbetar pedagogerna mycket med gemenskap, samspel och hur man är en bra kompis.
  
      
                                                                        
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                      
                                                   
               
                                                                                   
                                        

             "Vad tillhör vilket träd?"

          "Hur ser en gräshoppa ut?"