Tre avdelningar - navigering sidan tas bort


Barnen på Trollebo är fördelade på tre avdelningar; 

  • Trumman 1 - 2 års avdelning
  • Flöjten 2 - 4 års avdelning
  • Trumpeten 4 - 5 års avdelning
Här nedanför kan du läsa mer om respektive avdelning:Trumman


På småbarnsavdelningen, Trumman utgår pedagogerna från barnens intresse och utformar dagen och verksamheten efter det. För att barnen ska kunna utveckla en tilltro till sig själva så finns det mesta materialet framme och på barnens nivå. Under vårterminen och höstterminen 2014 har barnen visat ett stort intresse för sagorna "De tre små grisarna" och "De tre små vargarna". I projekten har skapande, konstruktion, språk och naturvetenskap/utepedagogik vävts in. Även miniröris har varit en uppskattad aktivitet under 2014.  På Trumman är barnen mellan 1-3 år gamla.


Flöjten

På flöjen arbetar pedagoger och barn tillsammans med bland annat språk,matematik, konstruktion och skapande. Barnen forskar tillsammans med pedagogerna i mindre indelade grupper utifrån barnens lust och intressen. I vårt upplevelserum forskar vi med de olika sinnena, ett sinne i taget. Ute i vår atelje får barnen utforska olika material och tekniker tillsammans, med en pedagog eller individuellt.Trumpeten


På storbarnsavdelningen, Trumpeten genomförs en stor del av verksamheten i natur och närmiljö där barn och pedagoger har arbetat mycket med utomhuspedagogik.Utomhuspedagogik för oss innebär; "det vi gör inne kan vi också göra ute". Grundtanken är att barnen ska få upptäcka alla möjligheter som naturen erbjuder och vilken betydelse naturen har för leken, lärandet och hälsan.
Vi arbetar i mindre projektgrupper. Målet är att få nyfikna och kunniga barn, som inspirerar varandra och sin omgivning till att sprida kunskaper om vad naturen ger oss. Barnen ges möjlighet att på ett naturligt sätt använda sig av närodlade och giftfria t.ex. frukter och bär.  Barnens ålder är 4-5 år. .

Comments