Synpunkts -och klagomålshantering OK - länk från kontakta oss


Synpunktshantering på Trollebo

  • I första hand kontakta pedagogerna på avdelningen som arbetar nära barnet. Detta för att vi på så sätt ska få ett så bra samarbete som möjligt med er föräldrar.

  • I andra hand kontakta förskolechefen

  • I tredje hand kontakta styrelsen, styrelsen@trollebo.org.

  • I fjärde hand, om ni som familj inte känner er tillfreds med med vårt tillvägagångssätt kan ni vända er till Barn- och utbildningsförvaltningen, barn-utb@tyreso.se där din synpunkt tas om hand på förvaltningsnivå.Comments