Trolleboshistoria

Trollebohistoria:

År 1989 började en grupp engagerade föräldrar att förhandla med kommunen för att få möjlighet att starta upp en egen förskola, helt i föräldrakooperativ regi.


Föräldrarna ville skapa en plats där föräldrar och pedagoger arbetade tillsammans för barnens välbefinnande och lärande. 
25 år har nu gått sedan dess och under den tiden har Trollebo lyckats få nya, egna lokaler på Ängsvägen, omgivna  av grönska och lugn.
Beslut rörande kooperativet fattas av sittande styrelse eller diskuteras och fattas på medlemsmöten och årsmöten, där alla får en chans att göra sin röst hörd och ta upp de frågor som de anser vara av värde. Mer om vad det innebär att vara förälder på Trollebo kan du läsa under fliken "Vi är ett kooperativ"
Comments