Välkomna till Trollebo, en Förskola i Trollbäcken - Tyresö

Trollebo är en förskola i föräldrakooperativ form som lägger stor vikt vid små barngrupper.

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola i Trollbäcken som drivs i föräldrakooperativ form. Det innebär att det är vårdnadshavarna som tillsammans tar hand om och driver den förening som äger Trollebo. Verksamheten bygger på samhörighet, delaktighet och ansvar, där vårdnadshavare och pedagoger har ett nära samarbete. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för Trollebo. Verksamhet baseras på att barnet ses som kompetent och nyfiket. Tillsammans utforskar vi omvärlden och följer varje individs utveckling och lärande.


Är du nyfiken på hur förskolan ser ut? Ta del av en liten presentation för närmare inblick.

https://youtu.be/hVDBKCXwsN8 

Aktuell information:

17/4 APT, Trollebo stänger 16.15

4/5 RE-dag

9-10/5, Kristi himmelsfärd, Trollebo har stängt

16/5 APT, Trollebo stänger 16.15

30-31/5, Planeringsdagar, Trollebo har stängt

4/6 Sommarfest
Vi är medforskande pedagogerna vilket innebär att vi undersöker och utforskar tillsammans med barnen. Vi finns där som stöd och söker gemensamt svar på barnens tankar och teorier . Vi vill skapa miljöer och erbjuda material som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande samt skapar möten, kommunikation och lek. 

Vi lägger stor vikt på små barngrupper, då vi upplever att detta gynnar barnen och oss pedagoger på ett väldigt positivt sätt. På Trollebo strävar vi även efter en giftfri förskola som är ett initiativ av naturskyddsföreningen för att få bort farliga ämnen från barnens förskolemiljö . Utöver detta lägger vi stor vikt vid hälsa och välbefinnande, detta synliggörs framförallt i  mycket utevistelse, rörelseaktiviteter och mat lagad från grunden inklusive ett stort utbud av frukt och grönt.