Välkomna till Trollebo Förskola i Trollbäcken - Tyresö

En förskola i föräldrakooperativ form som arbetar mot Naturskyddsföreningens "Giftfri förskola"

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola i Trollbäcken som drivs i föräldrakooperativ form. Det innebär att det är föräldrarna som tillsammans tar hand om och driver den förening som äger Trollebo. Verksamheten bygger på samhörighet, delaktighet och ansvar, vilket samtidigt ger en möjlighet att påverka barnens vardag och miljö. Tillsammans med pedagogerna arbetar föräldrarna för att utforma en så bra förskola som möjligt för barnen. Trollebos verksamhet baseras på att barnet ses som kompetent och nyfiket. 


Är du nyfiken på hur förskolan ser ut? Ta del av en liten presentation för närmare inblick.

https://youtu.be/hVDBKCXwsN8 

Aktuell information:


16/10 APT, Trollebo stänger 16.15Pedagogerna ser sig själva som medforskare tillsammans med barnet genom att inte ge färdiga svar utan istället finnas med och stötta barnet i dess utforskande, teorier och idéer. I våra miljöer har vi  många olika slags material att arbeta med och miljöerna är uppbyggda utifrån barnens intressen och tillsammans med barnen för att uppmuntra och utveckla lärande under hela dagen. 


Vårt arbetssätt och projekten med barnen utgår alltid från barnens lust och intressen, samtidigt som det uppmuntrar barnen till självständighet, nyfikenhet, lärande, utveckling och samspel, med andra barn och med pedagogerna.