Reggio Emilia på Trollebo 

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som betonar vikten av att observera, dokumentera och reflektera över barnets inlärningsprocess och intressen. Reggio Emilia-filosofin syftar till att främja barnets sociala, emotionella, kognitiva och kreativa utveckling.

I vårt arbete med Reggio Emilia-filosofin utgår vi ifrån barnens intressen och behov för att skapa projekt som är relevanta för dem. Detta kan innebära arbete med olika material, tekniker och verktyg för att uppmuntra barnens kreativitet och utforskande.

En annan viktig aspekt av Reggio Emilia-filosofin är miljön som den tredje pedagogen. Det innebär att vi ser miljön som en aktiv del av lärandet och utformar den utifrån barnens intressen men även så den stimulerar barnens nyfikenhet och utforskande.  

 

Att dokumentera barnens inlärningsprocesser och reflektera över dem är också en viktig del av arbetet med Reggio Emilia-filosofin. Genom att dokumentera barnens arbete kan man få en bättre förståelse för deras tankar, idéer och intressen, vilket kan hjälpa oss att anpassa undervisningen efter barnen.

 

Vi ser också vikten av att vara en delaktig medforskande pedagog som inte ger färdiga svar utan undersöker omvärlden tillsammans med barnen.

 

Trumman - Här går barn mellan 1-2 år

Dragspelet - Här går barn mellan 2-3 år

Flöjten - Här går barn mellan 3-4 år

Fiolen - Här går barn mellan 4-5 år

Saxofonen - Här går barn mellan 5-6 år

Vi följer i största mån våra barngrupper från 2 års ålder. Sedan strävar vi alltid efter små barngrupper på alla avdelningar.

Under sitt första år på Trollebo har vi större fokus på att barnen ska kunna utveckla en tilltro till sig själva och känna trygghet på förskolan. Fortsättningsvis arbetar vi med tilltro, trygghet och utmaningar efter ålder. För oss är utemiljön lika viktig som innemiljön. Vi anser att frisk luft är viktigt så för de barn som sover erbjuds utesov. 

Vi arbetar med IKT(informations och kommunikationsteknik) där barnen tillsammans med oss får använda sig av bland annat projektor, lärplattor, programmering i form av olika robotar, green screen och makey makey(ett verktyg där man utforskar och skapar förståelse för elektricitet och elektriskt ledande föremål).