Reggio Emilia på Trollebo

Målet för verksamheten på Trollebo är att barnen på ett lustfyllt sätt ska få möjlighet att utvecklas, lära, utmanas, upptäcka och utforska. Vi arbetar och inspireras av Reggio Emilia pedagogiken och arbetar projektinriktat och med synsättet att alla barn är kompetenta och besitter en vilja och ett driv att lära sig om och av omvärlden, under hela dagen. Vi utgår från det enskilda barnet och dess lust och intresse. Vi ställer öppna frågor och ger inte färdiga svar, utan möjlighet att utforska olika svar på egna frågor. Vi vuxna är där som ett stöd till barnet som medupptäckare och medforskare i teorier och kunskaper. På Trollebo utgår pedagogerna från barnens intresse och utformar dagen och verksamheten efter det. Trollebo består av fem avdelningar: Trumman, Dragspelet, Flöjten, Fiolen och Saxofonen.

Trumman - Här går barn mellan 1-2 år

Dragspelet - Här går barn mellan 2-3 år

Flöjten - Här går barn mellan 3-4 år

Fiolen - Här går barn mellan 4-5 år

Saxofonen - Här går barn mellan 5-6 år

Vi strävar efter små barngrupper på alla avdelningar

Under sitt första år på Trollebo har vi större fokus på att barnen ska kunna utveckla en tilltro till sig själva och känna trygghet på förskolan. Fortsättningsvis arbetar vi med tilltro, trygghet och utmaningar efter ålder. För oss är utemiljön lika viktig som innemiljön. Vi anser att frisk luft är viktigt så för de barn som sover erbjuds utesov.

Vi arbetar med IKT(informations och kommunikationsteknik) där barnen tillsammans med oss får använda sig av bland annat projektor, ipads, beebots, bluebots, robotar och annan typ av programmering.