Trollebo är ett föräldrakooperativ

Du som förälder förväntas:

  • Ingå i en arbetsgrupp - Alla familjer tilldelas plats i en arbetsgrupp.

  • Joura - Som medlem ingår du i ett jourschema där du får förmånen att jobba på Trollebo om en pedagog skulle vara sjuk den dag du har jour.

  • Delta på Re-dagar - Två lördagar per år samlas minst en förälder från varje familj för Re-dag. Då hjälps vi åt att förbättra miljön för våra barn på Trollebo.

  • Delta på möten - Du förväntas delta på årsmötet och ett medlemsmöte per termin. Vårens medlemsmöte och årsmötet äger rum samma kväll.

  • Helgstäda - Max en gång per år får du ett antal uppgifter att utföra under en helg. Det kan vara att tvätta kuddfodral eller rengöra klossar. Sådant som inte ingår i den vanliga städningen.

Trollebos historia

År 1989 började en grupp engagerade föräldrar att förhandla med kommunen för att få möjlighet att starta upp en egen förskola, helt i föräldrakooperativ regi. Föräldrarna ville skapa en plats där föräldrar och pedagoger arbetade tillsammans för barnens välbefinnande och lärande. Åren har gått och under den tiden har Trollebo lyckats få nya, egna lokaler på Ängsvägen, omgivna av grönska och lugn.

Verksamheten bygger på samhörighet, delaktighet och ansvar, vilket samtidigt ger en möjlighet att påverka barnens vardag och miljö. Tillsammans med pedagogerna arbetar föräldrarna för att utforma en så bra förskola som möjligt för barnen.


Välkommen att ta del av en förskola med många fördelar!


“I kooperativet finns en rad olika kompetenser och det gör att vi klarar av att driva en förskola tillsammans, lite bättre och trivsammare än många andra”