Hur arbetar vi på Trollebo för att förbättra barnens miljö?

På Trollebo har vi ett ständigt pågående miljöarbete. Vi strävar efter att hela tiden vara uppdaterade när det gäller vad vi serverar för mat samt hur vi kan förbättra barnens inne och utemiljöer. Vårt miljöarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Genom att barnen får upptäcka alla möjligheter som naturen kan ge oss i vardagen ger vi barnen en vägledning till hur vi kan skapa ett hållbart samhälle tillsammans. Vi strävar efter att barnen ska få en insikt i hur man tar hand om miljön och se sin egen del i olika kretslopp. Vi arbetar med detta genom att kontinuerligt gå till återvinningen, använda oss av vår kompost, vi matavfallssorterar och sopsorterar tillsammans med barnen.


I vår innemiljö arbetar vi kontinuerligt för att göra barnens miljö så giftfri som möjligt. Under 2014 började vi att se över hur vi kan minska barnens exponering av skadliga kemikalier. Detta ledde till att vi hämtade inspiration från Naturskyddsföreningen och började kemikalieinventera barnens inne och utemiljöer. Miljöarbetet i vår inne och utemiljö är ett ständigt pågående arbete och vi strävar efter att hela tiden öka vår medvetenhet.

I våra skapandemiljöer använder vi oss i största mån av återvinningsmaterial och naturmaterial. Innan återvinningsmaterial såsom toalettrullar, hushållsrullar eller plast tas emot och används av barnen kontrollerar vi dem utifrån våra miljökriterier. Läs mer om att giftbanta förskolan här.

I vår utemiljö har vi bärbuskar, äppelträd och päronträd som vi lockar barnens nyfikenhet till frukt och bär med. Vi odlar även grönsaker och kryddor ute på gården som barnen får hjälpa till att sköta om, skörda och ge till vår kock som använder sig av det i matlagningen. Genom vår varierande utemiljö får barnen en upplevelse av årstidernas variation och har tillgång till material som inbjuder till att utforska och samspela med naturen och omgivningen.

Sen 2014 har vi utökat vårt miljötänk genom att börja matavfallssortera. Genom biologisk behandling omvandlas

matavfallet till biogas och biogödsel. Vill ni läsa mer om fördelarna med att matavfallssortera klicka här.