Trollebos ledord och värdegrund


Allas lika värde

Vi på Trollebo arbetar för en jämlik förskola. Vi arbetar för att alla människor, stora som små ska känna sig trygga. Alla har samma rättigheter och är lika värdefulla, oavsett kön, språk, religion, etnicitet och hudfärg.

Lustfyllt/livslångt lärande

Barnens tankar och idéer ligger till grund för vårt gemensamma arbete på förskolan. Barn och pedagoger är medforskande, vi utforskar vår omvärld med nyfikenhet och ett stort engagemang tillsammans.

Delaktighet

Vi bemöter alla individer på deras nivå, den kompetenta människan är utgångspunkten i vår verksamhet. Vi vill få alla att känna sig delaktiga oavsett kunskaper och intressen. Vår förskola tillhör alla och gemenskapen är en viktig hörnsten på Trollebo.